Vi i AEKO er veldig opptatt av å drive selskapene og virksomhetene våre i henhold til gjeldende lover og regler. Vår hypotese er at langsiktighet, åpenhet, og transparens er den beste – og eneste – måten å bygge solide og anerkjente bedrifter med trygge arbeidsplasser.

AEKOs etterlevelse av lover, regler og interne verdier er avhengig av de valgene våre medarbeidere gjør hver eneste dag. Derfor er det viktig for oss at alle identifiserer seg med og forstår de fundamentale verdiene i AEKO. Opplæring er en sentral del av denne kulturbyggingen, og vi gjennomfører derfor utviklings- og opplæringsprogrammer knyttet til etterlevelse av lover, regler og retningslinjer.

Tiltak mot svart arbeid

Mange aktører i eiendomsbransjen både utfører og kjøper dessverre svart arbeid. Dette tar vi i AEKO sterk avstand fra!

Våre underleverandører må gjennom en årlig kontroll, hvor vi sjekker at de er registret i alle relevante offentlige registre, har levert årsregnskap og ikke har pågående juridiske prosesser knyttet til det offentlige. Underleverandørene må i tillegg signere en tilleggsavtale med oss, hvor de bekrefter at etterlever samme verdisett og lovverk som AEKO.