Grunnarbeid

AEKO Entreprenør er en komplett maskinentreprenør i Follo, som utfører oppdrag i alle størrelser. Vi jobber effektivt, og vi legger alltid vekt på høy kvalitet i alt vi gjør. Vi hjelper deg med alle typer grunnarbeid, og er din pålitelige samarbeidspartner innen arbeid på industri- og boligtomter. Hos oss får du levert hele prosessen med grunnarbeid på tomten uansett terreng og tomt.

Hvilke arbeider utfører vi?

AEKO Entreprenør er problemløsere, og vi hjelper deg med både store og små oppgaver. Vi leverer blant annet sanering av avløp, tomteutgraving, opparbeiding av gårdsplass og uteområder, grunnarbeid støttemur, grunnarbeid før støping av plate, minirenseanlegg og fjerning av oljetank for privatpersoner.

Vi er opptatt av en direkte og åpen dialog med våre kunder, og vi sikrer personlig kontakt og oppfølging sånn at du blir fornøyd. Ingen jobb er for liten, og ingen jobb er for stor.

Grunnarbeid er den jobben som må gjøres på tomten før man kan begynne å bygge.

Kvalitet og leveranse

Det viktigste for oss er at kunden skal være fornøyd med jobben som blir gjort – før, underveis og ved sluttleveranse. For å få det til jobber vi metodisk med kommunikasjonen underveis i prosjektet. Før oppstart gjennomgår vi en grundig forventningsavklaring og blir enig om en prisramme for prosjektet. Underveis holder vi kunden løpende oppdatert dersom noe uventet oppstår. Ved sluttleveranse går vi gjennom arbeidet med kunden slik at de har god forståelse for hva som har blitt gjort.

Eksempler på grunnarbeid vi utfører:

  • Telesikring
  • Graving
  • Drenering
  • Armering og forskaling

Grunnarbeid før støping