Transport

AEKO har et rikt utvalg utvalg av lastebiler, og våre dyktige sjåfører hjelper deg med ulike former for transport. Hos oss får du hjelp innen både maskin- og massetransport.

Vår kompetanse

I en byggeprosess er det som oftest behov for transport av ulike slag. Vi har en maskinpark som kan levere underveis i hele prosjektet. Dersom du kun har behov for mindre jobber som å levere jord eller singel til hage og eller gårdsplass kan leverer vi det også. Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan løse dine behov.

Kvalitet og leveranse

Det viktigste for oss er at kunden skal være fornøyd med jobben som blir gjort – før, underveis og ved sluttleveranse. For å få til det jobber vi metodisk med kommunikasjonen underveis i prosjektet. Før oppstart gjennomgår vi en grundig forventningsavklaring, og blir enig om en prisramme for prosjektet. Underveis holder vi kunden løpende oppdatert dersom noe uventet oppstår. Ved sluttleveranse går vi gjennom arbeidet med kunden slik at de har god forståelse for hva som har blitt gjort.

Hvilke arbeider utfører vi?

Vi har et stort utvalg av lastebiler i sortimentet. Vi kan tilby tjenester som dekker det meste innen transport, enten det er grus som skal fraktes, store maskiner eller små maskiner, kranbiltjenester eller en container til avfall.

I en byggeprosess er det behov for ulike typer transport. Dette er de vanligste behovene.

  • Massetransport
  • Container til avfall
  • Frakting av grus
  • Singel på gårdsplass
  • Oppgrusing av gårdsveg
  • Matjord til hagen