Vann og avløp

Vann og avløp er essensielt for alle bygg og boliger, og et velfungerende anlegg må utføres på fagkyndig vis. Det er kun da anleggene varer så lenge som mulig og at risiko for feil elimineres.

Vår kompetanse

Vårt team består av høyt kvalifisert personell med lang erfaring, som kan bygge og rehabilitere vann-og avløpsanlegg for både private og offentlige kunder. Vi har kompetanse og godkjenning til å utføre alle typer arbeid innen vann og avløp. AEKO Entreprenør samarbeider tett med offentlige etater og utfører større oppdrag med bygging og rehabilitering av ulike vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også mindre prosjekter for bedrifter eller private kunder.

Kvalitet og leveranse

Det viktigste for oss er at kunden skal være fornøyd med jobben som blir gjort – før, underveis og ved sluttleveranse. For å få til det jobber vi metodisk med kommunikasjonen underveis i prosjektet. Før oppstart gjennomgår vi en grundig forventningsavklaring, og blir enig om en prisramme for prosjektet. Underveis holder vi kunden løpende oppdatert dersom noe uventet oppstår. Ved sluttleveranse går vi gjennom arbeidet med kunden slik at de har god forståelse for hva som har blitt gjort.

Hva slags arbeider utfører vi?

  • All type graving av grøfter for vann, overvann eller spillvann
  • Legging av rør og setting av kummer og sandfang
  • Fornying av dårlige strekk

Vann og avløp