Vi søker flere eiendommer for boligutvikling

Vurderer du å selge? Trenger du en samarbeidspartner til ditt prosjekt?

AEKO er en aktør med solid erfaring

AEKO Eiendomsutvikling er hele tiden på jakt etter eiendommer som egner seg for boligutbygging. Både ubebygget tomt eller eiendom med eksisterende bolig- eller næringsbebyggelse med utviklingspotensial er av interesse. Som eiendomsutviklere med solid erfaring og i samarbeid med arkitektkontorer, entreprenører og lokale eiendomsmeglere kan vi tilby en rask vurdering av hvilke muligheter som finnes og verdien på din eiendom.

Vi benytter kun autoriserte eiendomsmeglere og advokater

Vi er fleksible på overtagelse, og kan eventuelt tilby bytte til ny bolig. Kontrakt og oppgjør går gjennom autorisert eiendomsmegler eller advokat, som sikrer deg riktig oppgjør til avtalt tid. Kostnadene forbundet med dette dekker vi.

Kompetent partner med solid økonomi 

Vi i AEKO Eiendomsutvikling er en kompetent partner på omregulering av store eiendommer til feltutbygging, og vi samarbeider gjerne med private grunneiere eller andre eiendomsutviklere for å lage gode prosjekter.

Vi jobber kontinuerlig for å være en solid, trygg og profesjonell eiendomsutvikler både for våre kunder og samarbeidspartnere. En viktig del av dette arbeidet er et stort fokus på bærekraftig utvikling og etterlevelse av HMS og øvrige regler for arbeidslivet.

En annen viktig del av dette arbeidet er å sørge for at vi til enhver tid er et økonomisk solid selskap som igjen gir trygghet og danner grunnlaget for å nå vår visjon om å bli en ledende eiendomsutvikler i vårt område. 

Vi er en trygg aktør å gjøre handel med!

Verdivurdering

Ta kontakt hvis du eier eller kjenner til en eiendom som du mener kan egne seg. Vi oppfordrer også eiendomsmeglere og næringsmeglere med kunder som har egnede eiendommer/tomter til å ta kontakt med oss.

Kanskje sitter du på store verdier?

Andreas Wilsgård

Andreas Wilsgård
Daglig leder | AEKO EIENDOMSUTVIKLING AS

Mobil: 91 20 10 40
Mail: andreas.wilsgard@aeko.no

Se intervju med daglig leder Andreas Wilsgård i Oppegård Avis