Vi søker flere eiendommer for boligutvikling

Vurderer du å selge?

AEKO er en aktør med solid erfaring

AEKO Eiendomsutvikling er for tiden på jakt etter hus med tomt, ubebygde boligtomter eller andre eiendommer som egner seg for boligutbygging. Som eiendomsutviklere med solid erfaring og i samarbeid med arkitektkontorer, entreprenører og lokale eiendomsmeglere kan vi tilby en rask vurdering av hvilke muligheter som finnes og verdien på din eiendom.

.

Vi benytter kun autoriserte eiendomsmeglere og advokater

Vi er fleksible på overtagelse, og kan eventuelt tilby bytte til ny bolig. Kontrakt og oppgjør går gjennom autorisert eiendomsmegler eller advokat, som sikrer deg riktig oppgjør til avtalt tid. Kostnadene forbundet med dette dekker vi.

.

Gratis verdivurdering

Ta kontakt hvis du eier eller kjenner til en eiendom som du mener kan egne seg. Vi oppfordrer også eiendomsmeglere med kunder som har egnede eiendommer/tomter til å ta kontakt med oss.

Kanskje sitter du på store verdier?

«Hos oss i AEKO Eiendomsutvikling er vi opptatt av trygghet og forutsigbarhet for våre kunder»