Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan virksomhetene våre påvirker mennesker, miljø og samfunn. Samfunnsansvar og ansvarlighet har preget AEKOs virksomheter siden oppstarten i 2009. For oss i AEKO-konsernet er det viktig å gi tilbake til lokalsamfunnene der vi bygger boliger. Dette gjør vi både ved å bevisst benytte lokale underleverandører og dermed bidra til å sikre lokale arbeidsplasser, men også ved å sponse idrettslag og bidra til et aktivt liv og en sunn hverdag for barn og unge.

Vi bygger gode oppvekstvilkår for barn og ungdom

Siden 2016 har vi støttet Oppegård idrettslag. Vi valgte tidlig å inngå dette samarbeidet fordi vi har sett viktigheten av idrett for barn og unge. Idretten er en arena for inkludering og utvikling av barn og unge, og vi mener at sport bidrar til å skape gode oppvekstvilkår. Når vi nå i større grad har begynt å utvikle boliger i Kolbotn, har vi også valgt å inngå et tilsvarende samarbeid med Kolbotn Idrettslag. Målet vårt er hele veien å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Fotball i Kenya

Gjennom vårt samfunnsansvar i AEKO har vi opplevd viktigheten av idrett lokalt på Oppegård og Kolbotn. Da vi ble kontaktet av den Kenyanske fotball-landslagsspilleren Bonaventure Maruti med en forespørsel om å støtte hans NGO, Bonaventure Maruti Soccer Academy (BMSA) var det naturlig for oss å bidra til dette viktige prosjektet. Prosjektet hans sørger for at unge jenter og gutter har et trygt sted å oppholde seg etter skoletid samtidig som de får spilt fotball.

Miljø og bærekraft

AEKO ønsker å bidra til økt bevissthet rundt miljø og bærekraft på våre anleggsplasser, og vi samarbeider derfor med våre underleverandører for å håndtere og minimere avfallet som produseres i våre bygg- og anleggsprosjekter.

Det er viktig for oss å kjenne vår miljøbelastning, og vi jobber derfor kontinuerlig for å redusere denne.

Vårt fokus på miljø og bærekraft gjenspeiles også i boligene vi bygger, som tilfredsstiller alle de nyeste tekniske forskriftene, og har godt inneklima og lavt energiforbruk.