AEKO Gruppen AS er morselskapet i AEKO-konsernet, som også omfatter datterselskapene AEKO Eiendomsutvikling AS, AEKO Pure Capital AS og AEKO Boligutleie AS.

AEKO Gruppen AS har videre rollen som konsernsenter i AEKO-konsernet, og utfører fellesoppgaver innen eierstyring, administrasjon, økonomistyring, HR og IT på vegne av det enkelte selskap. Konsernsenteret ledes av vår økonomi- og administrasjonssjef.

AEKO-konsernet har sterk økonomi, og selskapenes styre og ledelse har omfattende erfaring innenfor ledelse, eiendomsutvikling, prosjektledelse, eiendomsmegling, utleie og finans. Selskapet ble etablert av to brødre som startet med eiendomsutvikling sammen, Arne Erik og Knut Olav – derav navnet AEKO.

Arne Erik Rønningen

Arne Erik Rønningen

Daglig leder

Hos oss i AEKO Gruppen er vi opptatt av å bygge trygge lokalmiljøer gjennom å være en solid og ansvarlig aktør innen flere deler av eiendomsbransjen, og dette er et fokus vi har på tvers av alle våre forretningsområder. Samtidig som vi representerer trygghet er vi en fremoverlent aktør med store ambisjoner for fremtiden. Dette har gitt grunnlaget for vårt verdisett om å være imøtekommende, fremoverlente og pålitelige. Disse verdiene styrer vi etter i hverdagen, og de gir oss et fundament som definerer hvem vi er i AEKO.

Vi utvikler eiendommer i bybåndet rundt Oslo, med fokus rettet mot Follo, Oslo sør/øst og Romerike. Dette er et områder vi kjenner godt, og her har vi en sterk merkevare som vi er både ydmyke og takknemlige for. Vi bygger og utvikler i stor grad familieboliger, og er derfor opptatt av å støtte opp om oppvekstvilkår for barn og unge i de områdene vi bygger. Dette gjør vi gjennom systematisk støtte til idrettslag og organisert idrett i de områdene vi arbeider ettersom vi har stor tro på idrettslagene, og den organiserte idrettens, verdier og funksjon som en viktig samfunnsaktør.  

Arne Erik Rønningen

Daglig leder
AEKO Gruppen AS