Utvikling av eiendommer påvirker mange mennesker og lokalsamfunn og involverer store økonomiske verdier – både i byggeperioden og i hele prosjektets levetid. Det forplikter å være en seriøs eiendomsutvikler.

For oss er det en selvfølge at vi skal oppfylle alle myndighetskrav til boligbygging. Det være seg krav i forskrifter av teknisk karakter, miljøkrav eller andre krav som stilles i byggesaken. Sikkerheten for arbeidstakerne og andre berørte på våre prosjekter har alltid første prioritet. Vi stiller krav til at våre underleverandører skal opptre hensynsfullt og varsomt for omgivelsene, og har nulltoleranse for sosial dumping eller økonomiske misligheter.

Vi er opptatt av god virksomhetsstyring og tillitsbyggende forretningsførsel, og bestreber oss på å være en foretrukket forretningspartner for våre kunder, leverandører og investorer. Det er også viktig for oss at offentlige myndigheter – ikke minst kommunene – oppfatter oss som en ryddig og seriøs aktør i eiendomsmarkedet, som søker samarbeid for å utvikle gode nærmiljø og lokalsamfunn.

Vi velger samarbeidsparter som deler våre verdier og som vi er trygge på at følger lover og regler. Langsiktige relasjoner bidrar til at vi opplever høy grad av gjensidig tillit i relasjonen med våre forretningspartnere.

ÅPENHETSLOVEN

AEKO Gruppen er et norsk konsern som består av flere selskaper som har som kjernevirksomhet å utvikle boligeiendommer. AEKO Gruppen har i sine styrende dokumenter nedfelt at konsernets virksomheter skal ha oppmerksomhet om mulige forhold i virksomheten eller hos virksomhetens underleverandører som kan tilsi brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Ved behov skal det iverksettes tiltak for å forebygge eller stanse denne virksomheten.

Konsernet har gjennomført en aktsomhets- og risikovurdering, hvor to prioriterte risikoområder er identifisert; «Alvorlige brudd på HMS-regler hos leverandører» og «Ulovlige arbeidsforhold/sosial dumping hos leverandører». Konsernet har i sine alminnelige kontraktsvilkår tatt inn særskilte bestemmelser knyttet til disse risikoområdene, som fortløpende vil bli gjort gjeldende overfor alle relevante leverandører. Kontraktsvilkårene pålegger leverandørene konkrete forpliktelser til å ivareta helse, miljø og sikkerhet for egne og underleverandørers ansatte og sikre anstendige arbeidsvilkår, samt redusere risikoen for sosial dumping i leverandørkjeden. Kravene er inspirert av Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser og anbefalinger fra Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA).

Det er videre stilt krav om at leverandører som er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse på eget nettsted.

AEKO Gruppen kontrollerer jevnlig oppfølgingen av våre kontraktsvilkår vedrørende helse- miljø og sikkerhet og anstendige arbeidsforhold og iverksetter undersøkelser ved varsel eller mistanke om brudd på bestemmelsene.

Videre er det etablert et kontaktpunkt allmenheten kan benytte for å få utfyllende informasjon om hvordan AEKO Gruppen håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten.

Ønsker du å få tilsendt vår redegjørelse for siste periode fram til juni 2023 eller har du spørsmål til oss kan du benytte kontaktskjema under.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.