Category Archives: Nyheter

AEKO vil etablere 25 p-plasser – men da må kommunen omregulere først

AEKO har allerede foreslått å omregulere arealet på 750 kvadratmeter slik at de kan sette ut mikrohus langs Roald Amundsens vei på Svartskog. Nå mener utbyggeren at det kan være aktuelt å etablere 25 parkeringsplasser her. I dag er området regulert til LNF2 – landbruk, natur og friluftsliv, men det er ikke dyrka mark. Les […]

Snart legger første utbygger på Svartskog nye eneboliger ut for salg. Pris: 14,9 millioner

Et nytt kapittel er i ferd med å skrives på Svartskog. For første gang skal en utbygger prosjektere og selge nye boliger på Bålerud. AEKO Eiendomsutvikling har et håp om i komme i gang allerede i april med byggingen av to eneboliger i Rødstenveien. Prisen er 14,9 millioner per hus. Les hele saken i ØB […]