Intervju med ØB: Lokale eiendomsutviklere har flyttet hjem

I sommer flyttet vi i AEKO inn i nye lokaler på Kolbotn i Oppegård.