På Kløfta utvikler vi boligprosjektet Lyttestasjonen, i samarbeid med Veslefrikk og A-lab arkitekter. På historisk grunn skal vi bygge 83 rekkehus, tomannsboliger og leiligheter.

Eiendommen ble anlagt som radio- og lyttestasjon av tyskerne under andre verdenskrig, kamuflert som et gårdstun med tradisjonelle bygninger og et felles tun. Vi har vært opptatt av at de nye husene skal spille videre på det kulturhistoriske miljøet, og at arkitekturen tilpasses omgivelsene både med tanke på farger, form og materialitet. Resultatet er varierte og spennende hus som omkranser et felles tun. Størrelsen på boligene vil variere fra mindre leiligheter til større familieboliger, alle med parkeringsplass og egne, solrike uteområder. Flere bevaringsverdige hus settes av til fellesskapet og vil bli en sosial forlengelse av boligene, til både nytte og glede. De idylliske omgivelsene, husenes plassering i et fint samspill og mye plass til felles aktiviteter gjør at vi tror Lyttestasjonen blir et godt sted å bo.

Link til prosjektets hjemmeside: Lyttestasjonen Kløfta

Ta kontakt for å holdes informert om prosjektet!

FAKTA

Størrelse (kvm) Ca. 90-135 kvm
Boligtype Tomannsbolig, rekkehus og leiligheter
Antall enheter 83
Byggeår 2024-2026
Status Under prosjektering

Ta kontakt med Prosjektleder:

Eivind Larsen

Mobil: 99 10 1000
Mail: eivind.larsen@aeko.no