AEKO Gruppen fornyer og utvider avtalen med Oppegård IL

Aeko logo på fotballbane

AEKO Eiendom har vært en av hovedsponsorene til Oppegård IL siden 2016. De har bidratt med midler og kompetanse som har vært verdifullt for hele klubben. Nå kan vi informere om at de har valgt å utvide sponsoratet ytterligere og fornyet avtalen med 2+2 år.

AEKO har vokst og utvidet de senere årene og består i dag flere selskap, den nye avtalen er nå med AEKO Gruppen.

AEKO ønsker bl.a. gjennom avtalen være med å bidra til at barn og unge skal ha et godt nærmiljø. Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i idrett, knytte vennskap, oppleve mestring og få gode opplevelser gjennom et godt og trygt miljø.

For Oppegård IL er dette verdifullt, da dette gjør at vi får mer forutsigbarhet og kan utvikle tilbudet til barn og unge, samtidig som vi har fokus på å holde kostnadene nede. At vi også kan dra nytte av AEKO Gruppens kompetanse innen bygg og byggesak er spennende. Det gir oss bedre muligheter til i fremtiden å anlegge og kanskje bygge egne anlegg.