AEKO vil etablere 25 p-plasser – men da må kommunen omregulere først

AEKO har allerede foreslått å omregulere arealet på 750 kvadratmeter slik at de kan sette ut mikrohus langs Roald Amundsens vei på Svartskog. Nå mener utbyggeren at det kan være aktuelt å etablere 25 parkeringsplasser her. I dag er området regulert til LNF2 – landbruk, natur og friluftsliv, men det er ikke dyrka mark.

Les hele saken i ØB her