FREEZE – POLICE! AEKO Eiendomsutvikling bidrar til litt action på Tårnåsen!

Væpnet «aksjon» i Hermods vei

Det var nok opptil flere som sperret opp øyene da de så væpnede styrker i fullt beredskap foran et bolighus i Hermods vei på Tårnåsen i går, mandag den 9. januar. (Bilde: Vilde Nilsen / Oavis)

Før vi begynner å bygge noen flotte familieboliger på denne tomten tar vi samfunnsansvar og har lånt bort huset slik at Politiet, og andre offentlige etater som trenger det, kan bruke det til å få realistisk trening og erfaring og stå enda bedre rustet til å utføre sine viktige oppgaver for oss her i Oppegård!

Følg utviklingen av prosjektet her