Lokal utbygger vil bygge mikrohus her, men det er noe som står i veien

Ved Roald Amundsens vei ligger en snipp på 700 kvadratmeter der Aeko ønsker å bygge fem mikrohus. Aberet er at området i dag er regulert til LNF – landbruk, natur og friluftsliv.

Les hele saken i ØB her