Utbyggere har sikret seg 24 boligeiendommer: – Vi skal slett ikke bygge en by

Tettstedet har hatt lite utvikling de siste 50 årene. Nå skisserer utbyggere hvordan det kan utvikles med variert bebyggelse, sosiale møteplasser og aktivitetsflater.

Les hele artikkelen her:  Romerikes blad