Vil bygge 7 til 10 boliger på drømmetomt i Drøbak

Ekornveien 1

I Ekornveien 1 i Drøbak ligger det ei kremtomt på 3,2 dekar som Aeko Eiendomsutvikling AS ønsker å bebygge med et sted mellom syv til ti boliger. Selskapet har betalt 12,8 millioner kroner for tomta.

I dag står det et ubebygd gammelt hus på eiendommen. Huset skal rives. Aeko Eiendomsutvikling AS kjøpte tomta i fjor, og det første som nå vil skje er er at naboene gjennom et planinitiativ skal få mulighet til å uttale seg om boligprosjektet.

Her kan du lese mer om saken i Akershus Amtstidende (for abonnenter)